Eurostat

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 2004 yılı fiyatları baz alınarak yapılan bir araştırma otomobilde en pahalı ülkeleri ortaya çıkardı. Listede Türkiye de var.

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 2004 yılı fiyatları baz alınarak yapılan araştırmada, yeni otomobillerde AB ortalaması 100 olarak alınan fiyat endeksi, Danimarka’da 187’ye, Norveç’de 151’e ve Türkiye’de 128’e çıkıyor.

Avrupa’da yeni otomobillerin en pahalı satıldığı ülkeler, Danimarka, Norveç ve Türkiye olarak sıralandı.

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 2004 yılı fiyatları baz alınarak yapılan araştırmada, yeni otomobillerde AB ortalaması 100 olarak alınan fiyat endeksi, Danimarka’da 187’ye, Norveç’de 151’e ve Türkiye’de 128‘e çıkıyor.

Söz konusu fiyat endeksi

İrlanda’da 127,

Finlandiya’da 124,

Malta, Portekiz ve İzlanda’da 123,

Hollanda’da 117,

Kıbrıs Rum kesiminde 113,

Avusturya’da 104

İngiltere’de 103

ile AB ortalamasının üzerinde yer alıyor.
Türkiye’de vergilerin kısmen düşük tutulduğu düşük motor hacmine sahip (motor hacmi 1700 cc’ye kadar) otomobillerde fiyat endeksi 112 ile AB ortalamasına yaklaşırken, büyük motor hacmine (1700 cc ve üzeri) sahip otomobillerde fiyat endeksi 157’ye çıkıyor. Türkiye bu alanda, fiyat endeksinin 197 olduğu Danimarka’nın ardından ikinciliğe yerleşiyor.
Avrupa’da yeni otomobil fiyatları göreceli olarak eski Doğu Bloku ülkelerinde ucuz kalırken, fiyat endeksleri

Polonya’da 82,

Litvanya ve Letonya’da 87,

Slovakya’da 88,

Bulgaristan ve Romanya’da ise 89

olarak hesaplandı. İngiltere’de ise direksiyonların sağa yerleştirilmesinin ek maliyet getirdiği, bu nedenle vergi etkisinden arındırılmış fiyatların diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek çıktığı ifade ediliyor.
Araştırma, otomobil fiyatlarında vergilerin önemli bir ağırlığa sahip olduğunu fakat doğrudan yansıtılmadığını ortaya koyuyor. Buna göre otomobil fiyatında vergi payının yüksek olduğu ülkelerde satıcılar çıplak fiyatı aşağı çekerek yükü tüketiciyle paylaşıyor.